okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE


Praktyczny poradnik montau blachodachwki moduowej - prace przygotowawczeBlachodachówka moduowa ARADPRU od firmy Blachy Pruszyski dostpna jest w stosunkowo niewielkich dwumoduowych panelach, a nie w postaci tradycyjnych arkuszy. To znacznie upraszcza np. kwesti transportu pokrycia na plac budowy czy jego instalacj na samym dachu. Uatwienie dla dekarzy stanowi te fakt, e blachodachówki ARADPRU wyposaone s w gotowe otwory montaowe umiejscowione tak, aby zamaskowa uyte do mocowania wkrty. Inna wyczuwalna zaleta - to city po fali brzeg pokrycia dachowego. Rozwizanie to zapewnia doskonae przyleganie kolejnych paneli i umoliwia ich monta na specjalnej listwie startowej bez widocznych czników.

Jak montowa blachodachówk moduow na dachu oraz od czego zacz podpowiada Artur Marciniak, Dyrektor ds. Jakoci i Certyfikacji z firmy Blachy Pruszyski.

Prace przygotowawcze – monta pierwszego pasa nadrynnowego i membrany dachowej


Z uwagi na charakter pokrycia - przygotowanie wiby dachowej zdecydowanie róni si od podkonstrukcji dedykowanych dla tradycyjnych blachodachówek. Podstawowe rónice to wymiary at, które wynosz 30x100 lub 40x100 mm. Istotne jest równie przygotowanie pasa nadrynnowego, do którego mocowane s listwy startowe. aty mocujemy co 350 mm, naley jednak pamita e na górnych zakadkach „tracimy” po okoo 2 mm (grubo czonych arkuszy). Naley wzi ten fakt pod uwag i korygowa rozmieszczenie at co pewien czas. Konstrukcja, która zostaa wykorzystana przy montau blachodachówki moduowej skada si z membrany dachowej 170, kontraty i aty o wymiarach 30x100 mm.

Pierwszy pas nadrynnowy

1. Prac rozpoczynamy od nabicia deski czoowej. Nastpnie wykonujemy obróbki pasa podrynnowego i zakadamy rynny. Kolejno tak wymusza odpowiednie przygotowanie pasa nadrynnowego, na którym zostanie zamocowana listwa startowa.

2. Warto zaznaczy, e membrana dachowa bdzie uoona na pierwszym pasie nadrynnowym w zwizku z czym pierwszym krokiem jest waciwe przygotowanie obróbki. W tym celu ustalamy odpowiedni kt pod jakim pas bdzie uoony w stosunku do rynny.

3. Nastpnie przygotowujemy obróbk pierwszego pasa nadrynnowego. Musimy pamita aby odpowiednio zagi jego krawdzie boczne. Boki dolnego zagicia naley doci lekko z ukosa i zawin do góry. Dugo pasa ustalamy tak by jego dolna krawd zmiecia si w zamontowanej rynnie. Odlego od krawdzi obróbki i denka rynnowego powinna wynosi ok. 10 mm. Nastpnie pas mocujemy gwodziami bezporednio do krokwi. Jeeli niemoliwe jest wykonanie obróbki z jednego odcinka blachy lub poczenie znajduje si poza krokwi, miejsce czenia dwóch obróbek musimy zabezpieczy przed przesuwaniem. W tym celu nacinamy zamontowane pasy i za pomoc kleszczy zaginamy powstay klips pod spód. Chcc unikn przerwania membrany o ostre krawdzie wykonanego wczeniej poczenia zaginamy je do dou.

Membrana


4. Kolejn czynnoci jest zamontowanie membrany, któr ukadamy na przygotowanym pasie nadrynnowym, po czym za pomoc zszywek mocujemy do krokwi.

Monta pierwszego pasa nadrynnowego i membrany dachowej to pierwszy i jeden z najwaniejszych etapów montau blachodachówki moduowej. Ju tutaj powinnimy skorygowa wszelkie niedoskonaoci dachu, które mog rzutowa na prawidowe ukadani.

Materiay: Blachy Pruszyski
Opracowanie: Redakcja Dachy.org
29-10-2012
PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij