okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE


Rynny podgrzewaneOd dronoci rynien i rur spustowych zaley prawidowe odprowadzenie wody z poaci dachowych. W lecie zagroeniem dla dronoci rur mog byæ licie i drobne gazki oraz inne zanieczyszczenia, zim za zlodowaciay nieg i lód. Istniej rozwizania, które nie dopuszczaj do tworzenia si lodowych zatorów i sopli.


Abstrahujc od zagroenia, jakie sople stwarzaj dla przechodniów, to powstajce w rurach spustowych zatory lodowe uniemoliwiaj odpyw wody. W niektórych przypadkach lód moe spowodowa gromadzenie si wody na fragmentach dachu, powodujc przeciekanie wody do wntrza budynku.

Wszystkie systemy ochrony krawdzi dachu, rynien, koryt i rur spustowych przed oblodzeniem dziaaj na podobnej zasadzie: sie przewodów grzejnych nie dopuszcza do tworzenia si lodowych zatorów i sopli. Stosuje si przewody staooporowe, oraz przewody samoregulujce o zmiennej mocy. W niniejszym artykule przedstawiono zasad budowy i dziaanie jednego z takich systemów. Nosi on nazw FroStop i wchodzi w skad szerszej oferty producenta, obejmujcej stosowanie przewodów grzejnych take do ochrony przed mrozem podjazdów, chodników, zbiorników, rurocigów itp. urzdze. System FroStop to nowoczesne rozwizanie wykorzystujce przewody samoregulujce o zmiennej rezystancji (opornoci).

Rezystancja takiego przewodu zmienia si wraz ze zmian temperatury otoczenia. Maleje, gdy temperatura obnia si i ronie z jej wzrostem. Poniewa zmniejszenie rezystancji jednostkowej przewodu powoduje wzrost natenia prdu, a wic i mocy, przewód grzeje si mocniej, gdy w otoczeniu jest zimno, a zmniejsza wydatek ciepa, gdy temperatura otoczenia podnosi si. Ilustruje to wykres na rys. 1.

Przewody o zmiennej opornoci znane s od lat, ale ich szersze zastosowanie w budownictwie datuje si dopiero od niedawna. Wszystko zaczo si w latach pidziesitych w USA, gdzie w laboratoriach firmy Raychem rozpoczto prace badawcze nad przewodami samoregulujcymi. Stwierdzono, e tworzywo sztuczne zawierajce domieszk grafitu i poddane odpowiedniej obróbce uzyskuje cechy póprzewodnika o dodatnim wspóczynniku temperaturowym rezystancji.

Odkrycie to stao si podstaw do opracowania samoregulujcych tam grzewczych, a w dalszych latach samoregulujcych przewodów grzejnych. Przewód taki skada si z dwu równolegych y miedzianych pomidzy którymi umieszczona jest paska warstwa oporowa z polimeru. (rys. 2). Cao posiada izolacj, miedziany opat ochronny i paszcz zewntrzny. Przepyw prdu pomidzy yami miedzianymi, do których podczone jest napicie 220 V prdu przemiennego, odbywa si na caej dugoci przewodu. Dlatego te przewód mona ci - oczywicie w stanie beznapiciowym - w kadym miejscu na odcinki dowolnej dugoci. Zasilanie przycza si do jednego z koców, drugi koniec zabezpiecza si zestawem kocowym. Z faktu zastosowania przewodów samoregulujcych o zmiennej rezystancji wynika szereg korzyci:
- ukad pobiera optymalne iloci energii elektrycznej,
- przewody dziki swojej budowie nie przegrzewaj si, moliwie wic jest ich krzyowanie,
- atwo montau i cicia na odcinki,
- uniwersalno zastosowa,
-oszczdno kosztów inwestycyjnych,
- oszczdnoci eksploatacyjne.

Elementy dodatkowe

Producent oferuje take elementy wzbogacajce ukad. S to sterowniki z czujnikiem temperatury i wilgotnoci oraz termostaty. Sterowniki z czujnikiem wilgotnoci i temperatury pozwalaj na dalsz oszczdno energii elektrycznej.

W czasie mrozu, ale przy braku opadów nie ma potrzeby podgrzewania rynien i rur. W takim przypadku dziki czujnikowi wilgotnoci mimo ujemnej temperatury zewntrznej ukad nie wcza si. Czujnik temperatury natomiast pozwala na ustawienie zakresu pracy systemu w okrelonych granicach np. od -5°C do +5°C. Daje to wymierne oszczdnoci, poniewa zakres podgrzewania ogranicza si tylko do niezbdnych potrzeb.

Sposób instalacji
Przewody grzejne ukada si w linii prostej wzdu rynien czy rur. Na rynnach skrzynkowych i na duych powierzchniach wymagajcych ogrzewania stosuje si 2 i wicej przewodów uoonych równolegle. Take rynny szersze ni 300 mm mog wymaga uoenia dwóch przewodów równolegych. W odcinkach pionowych rur spustowych przewód powinien siga poniej strefy zamarzania, tj. ok. 1 metra poniej poziomu terenu.

Do mocowania przewodów grzejnych, do ich rozgazienia, podczenia zasilania i do zakaczania suy szereg akcesoriów stanowicych nierozczny element systemu FroStop. Przykad wspódziaania i pocze tych elementów przedstawia rys. 3. Jak kade urzdzenie elektryczne system przewodów grzejnych i urzdze pomocniczych powinien by zainstalowany przez fachowca elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. System wymaga zabezpieczenia wycznikami nadmiarowoprdowymi od przecie, oraz zainstalowana wycznika rónicowoprdowego na prd nie wikszy ni 30 mA, chronicego uytkowników przed poraeniem prdem elektrycznym.

Ukady do podgrzewania rynien chroni nie tylko dach i budynek przed zaciekami i innymi uszkodzeniami, ale take zabezpieczaj przed spadajcymi soplami. Systemy mog pracowa praktycznie bezobsugowo, nie zachodzi wic potrzeba dbania o drono rynien w okresie zimowym.

ródo: Miesicznik Dachy nr 3/2001
http://klubdachy.pl/
Autor: mgr in. Janusz Strzyewski
W artykule wykorzystano informacje i materiay firmy Raychem HTS

 


PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij