okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE


Wentylacja dachw paskichKolejnym tematem, który chciabym poruszy s dachy paskie i ich wentylacja. Dachy paskie s rzadziej spotykanymi rozwizaniami ni dachy kalenicowe. Mam tu na myli budownictwo jednorodzinne, poniewa w budownictwie przemysowym jest wrcz odwrotnie. S one konstruowane wedug elaznych zasad, których trzeba przestrzega.

Rozróniamy kilka rodzajów dachów paskich: popularny dach przemysowy ( tj. blacha trapezowa z paroizolacj, termoizolacj i warstw nawierzchniow ), stropodach ocieplony bd odwrócony oraz mao popularny dach zielony. W kadym z tych dachów niezbdne jest zapewnienie dobrej wentylacji.

Pierwszy model dachu - nazwany dachem przemysowym wymaga najmniej pracy. Skada si on z nastpujcych czci: blacha trapezowa, paroizolacja, termoizolacja oraz warstwa nawierzchniowa w postaci papy bd jakiej membrany EPDM lub PCV.

Dachy te s spotykane na wikszoci duych obiektów takich jak supermarkety czy hale magazynowe. Tam problem wentylacji w zasadzie nie wystpuje, poniewa nie ma, w zasadzie, czego wentylowa (mam tu na myli paszczyzn dachu). Jedyn wentylacj, jak spotykamy to ta od pomieszcze wewntrz. Chyba, e stanie si nieszczcie i podczas wykonywania prac zwizanych z ukadaniem takiego dachu, zamoknie nam termoizolacja. Wtedy konieczne jest wstawienie kominków wentylacyjnych. Najlepiej wstawi je w najwyszych punktach dachu. Pozwol one odparowa wilgo, która nagromadzia si w wenie mineralnej.

Inne problemy wystpuj w przypadku dachów ocieplanych. Taki dach skada si najczciej z pyty dachowej, betonowej, paroizolacji, termoizolacji oraz warstwy nawierzchniowej. Termoizolacj mona wykona z weny mineralnej bd styropianu. Wie si to tylko z zastosowaniem odpowiednich pap. Paroizolacja moe by wykonana z folii PE lub papy termozgrzewalnej - podkadowej. W zasadzie paraizolacja powinna by szczelna i nie dopuci, aby wilgo, naturalnie znajdujca si w betonowym stropie oraz mieszkaniu, przenikaa do termoizolacji. Jednake wiadomo z dowiadczenia, e nie ma paraizolacji szczelnej w 100 %, zawsze wic jaka para przedostanie si do ocieplenia. Aby umoliwi jej wyjcie poza paszczyzn dachu, naley podobnie jak w pierwszym przypadku wmontowa w pokrycie kominki wentylacyjne. Pozwol one na odparowanie wilgoci.

Jeszcze inna sytuacja ma miejsce w przypadku remontów dachów paskich. Jeeli dach jest remontowany wraz z ociepleniem, postpujemy analogicznie jak to opisaem wyej. Lecz jeeli upraszczamy taki remont i nie stosujemy ocieplenia, bd takie ocieplenie jest ju wmontowane w strop, naley postpi inaczej. W takim przypadku, jako warstw nawierzchniow trzeba zastosowa pap perforowan. Papa perforowana to nic innego jak zwyka papa termozgrzewalna, która posiada bitum naoony pasami. Innymi sowy nie jest w caoci pokryta materiaem zgrzewalnym. Co nam to daje? Zgrzewajc tak pap, uzyskujemy wolne przestrzenie, w których powietrze moe swobodnie przepywa i uchodzi na zewntrz dziki zamontowanym kominkom wentylacyjnym. Zamiast papy perforowanej mona zastosowa zwyk pap termozgrzewaln, lecz zgrzewa j "pasami" - uzyskamy ten sam efekt.

Powanym problemem w dachach remontowanych s tzw. "purchle". To nic innego jak miejsca, w których wilgo znalaza sobie ujcie i w postaci pary wodnej wypchna pokrycie z papy. Podczas remontu taki purchel naley wyci, nastpnie dokadnie osuszy i zagruntowa. Bdziemy wtedy mie pewno, e po pooeniu nowej papy nie pojawi si od nowa. Opisany powyej sposób ukadania papy, zapobiegnie powstawaniu nowych pruchli.

Jednake to nie koniec naszych problemów problemów z par wodn i wentylacj dachów paskich. W kadym z przypadków opisanych powyej pojawia si jeszcze jeden element mogcy przyprawi nas o ból gowy. S to kominki wentylacyjne, ale nie te, które wentyluj paszczyzn dachu, lecz te od wentylacji pomieszcze. Kominek wentylujcy pomieszczenie powinien by zawsze OCIEPLONY. Jest to niezmiernie wane, poniewa stosujc takie rozwizanie unikniemy efektu skraplania pary wodnej na ciankach kominka. Powietrze z pomieszcze ma temperatur wysz od tego na zewntrz (przynajmniej przez wiksz cz roku) i stykajc si z chodniejszym kominkiem, skrapla si na nim para wodna. Jeeli ju do tego dojdzie to reszt zajmuje si grawitacja i woda trafia z powrotem do pomieszcze. Jeli wydaje si Pastwu, e cieknie Wam dach cieknie dach to prawda moe by zupenie inna.

Na zakoczenie mog tylko powtórzy jeszcze raz. Wentylacja jest jedn z najwaniejszych rzeczy w dachu (oczywicie zaraz po jego szczelnoci), i nie przestrzegajc fundamentalnych zasad mona bardzo atwo doprowadzi do tragedii. Bdmy, wic czujni na kadym kroku i wybierajmy tylko sprawdzone firmy oraz materiay najwyszej jakoci.

Autor: Mariusz Pótorak
Ekspert portalu DACHY.org

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij