okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE


Definicja energooszczdnociOkrelenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZDNY" coraz bardziej przemawia do wiadomoci inwestorów. Energooszczdno staje si podan cech budynku i istotnym kryterium dobrego projektu i jakoci wykonawstwa. Wszystko dlatego, e wacicielowi i uytkownikowi przynosi wymierne korzyci w postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszcze. 

Warto przypomnie, e:

- energochonno to ilo energii zuywanej na eksploatacj budynku w cigu roku, przy czym jako zuywan energi rozumiemy dopyw z zewntrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, dostarczanej bd wytwarzanej, w tym sonecznej oraz pochodzcej od mieszkaców i eksploatowanych urzdze,

- za miar energochonnoci budynku mona przyj sezonowe zapotrzebowanie na energi potrzebn do ogrzania 1m2 powierzchni albo 1m3 kubatury, czyli wskanik zapotrzebowania ciepa E wyraony w kWh/m2rok lub w kWh/m3rok.

STAN AKTUALNY
Obecnie w Polsce budynki mieszkalne powinny charakteryzowa si wskanikiem  zapotrzebowania na ciepo:

E=29 – 37,4 kWh/m³rok, co w odniesieniu do powierzchni uytkowej (ogrzewanej) wynosioby E=84 - 116 kWh/m2rok (dla redniej wysokoci kondygnacji 2,9 – 3,1 m)
Polska i inne kraje

W Polsce wedug ITB graniczny wskanik E0, np. dla budynku mieszkalnego powinien wynosi:

E0=91 - 125 kWh/m2rok (w zalenoci do wspóczynnika ksztatu budynku A/V, gdzie A - cakowita powierzchnia przegród zewntrznych budynku zwizanych z jego ogrzewan czci; V - kubatura czci ogrzewanej budynku; patrz wykresy).

Dla porównania w Niemczech graniczny wskanik E0=70 kWh/m2rok obowizywa od roku 2002, a nowe przepisy z 2006 jeszcze ten wskanik zmniejsz.

Naley pamita, e przyjcie dla poszczególnych przegród wspóczynnika przenikania ciepa o obowizujcych dawniej wartociach kmax, a obecnie Uk(max), nie gwarantuje spenienia aktualnego kryterium energooszczdnoci. Dotyczy to szczególnie cian jednorodnych z samych pustaków czy bloczków, dla których dopuszcza si Uk(max)=0,50 W/m2K (dla porównania dla cian warstwowych wymaganie Uk(max)=0,30 W/m2K).

Dopiero wykonanie bilansu cieplnego, czyli znajomo wartoci wskanika zapotrzebowania ciepa E dla danego budynku okrela jednoznacznie, czy jest on energooszczdny. Moemy wic mówi o niskim lub wysokim standardzie energetycznym budynku, podobnie jak czsto dzisiaj mówimy o standardzie robót wykoczeniowych.

Graniczne wartoci wskanika sezonowego zapotrzebowania ciepa (na energi kocow) do ogrzewania E0 na jednostk powierzchni (wg Zakadu Fizyki Cieplnej ITB):

- dla budynków o wysokoci pomieszcze w wietle do 2,60 m.
Strona: 1   2


PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij