okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Ocieplenie dachu


Ciepo, cicho i bezpiecznieOkoo 25% wszystkich strat cieplnych w domach jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej ucieka przez dach. Dlatego w celu uzyskania pewnych i szybkich oszczdnoci w ogrzewaniu domu najlepiej ociepli najpierw poddasze.

Wybór materiau
Aby dach by energooszczdny, grubo izolacji powinna wynosi 20 - 25 cm. Jeeli zastosuje si tak grubo ocieplenia, uywajc np. najnowszej weny TOPROCK, wówczas opór cieplny takiej przegrody wyniesie ponad 6 m2K/W, co w zupenoci gwarantuje, e przez dach nie bdzie uciekao cenne ciepo. Dachy o mniejszym oporze cieplnym, mimo e speniaj wymagania przepisów zawartych w "Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie" (DzU Nr 15/99 r.) oraz rozporzdzeniu o audycie energetycznym (DzU Nr 79/99r.), nie zapewni optymalnej energooszczdnoci.

Jaki materia do ocieplania wybra? Z kilku powodów polecam wen mineraln ROCKWOOL. Obok waciwoci izolacyjnych wane s równie inne cechy. Pierwsza z nich to niepalno. Wena jest odporna na ogie. W wielu rozwizaniach, gdzie bezpieczestwo przeciwpoarowe jest doceniane, pojawia si wena ROCKWOOL. Zastosowana w konstrukcji dachu czy w cianie osonowej lub dziaowej stanowi zapor ogniow. Wen stosuje si praktycznie we wszystkich nowych wysokich budynkach, w których wymóg stosowania niepalnych materiaów jest najbardziej rygorystyczny.
Jak najlepiej wykorzysta wszystkie zalety weny mineralnej jako materiau izolacyjnego do naszego poddasza? Wane jest zachowanie kilku podstawowych zasad. 

Redukujemy mostki cieplne
Najczciej zalecana grubo ocieplenia, czyli 22 - 25 cm, jest wiksza ni wysoko krokwi. Dlatego stosuje si dwie warstwy weny. Pierwsz warstw ukada si midzy krokwiami, drug pod krokwiami (od strony strychu), midzy metalowy stelarz lub drewniany ruszt. Takie rozwizanie eliminuje podune mostki termiczne, którymi s krokwie (drewniane krokwie przewodz parokrotnie wicej ciepa ni wena mineralna ukadana pomidzy nimi), oraz pozwala uzyska dodatkowe zabezpieczenia przeciwpoarowe gównych elementów konstrukcyjnych dachu. Ale eby izolacja dobrze sprawowaa swoje funkcje, musi by dobrze wykonana.
Pierwsza warstwa izolacji rzadko sprawia problem. Zwaszcza jeeli zastosuje si nowe pyty TOPROCK. Ich najwaniejszym i zupenie nowym walorem jest sprysto.

Pyty TOPROCK przy odpowiednim rozstawie krokwi mog samodzielnie utrzyma si midzy krokwiami. W wikszoci nie trzeba stosowa konstrukcji wsporczych, takich jak skratowanie, sznurek, listewki itp. Wena TOPROCK nie opada pod ciarem wasnym jak mata. Jak wana jest to waciwo, przekona si kady, kto próbowa wykona ocieplenie midzy krokwiami za pomoc mat. Wiotkie maty nie utrzymuj si same pomidzy krokwiami i trudno je zachowa w odpowiednim pooeniu midzy krokwiami. Niemoliwe jest wykonanie ocieplenia matami przez jedn osob.
Ukadajc TOPROCK, mona unikn tych niedogodnoci. Wszystkie prace moe wykona jedna osoba. Poza tym izolowanie wen TOPROCK ogranicza ilo odpadów. Odcinki o potrzebnej szerokoci, wynikajcej z rozstawu krokwi, przycina si z wielkowymiarowej zrolowanej pyty. Zaleca si tylko doci pyt z dwucentymetrowym naddatkiem i uoy oznaczon stron (wypalony napis na pycie) do wewntrz pomieszczenia. Naddatek powoduje, e wena wciska si i szczelnie wpasowuje w przestrze midzy krokwiami.

O ile pierwsza warstwa weny umieszczona midzy krokwiami moe utrzyma si sama, druga wymaga podparcia. Skutecznym i sprawdzonym rozwizaniem jest metalowy ruszt, taki sam jak do sufitu podwieszonego. Pyty uoone midzy ruszt tak, e przysaniaj styki pyt w pierwszej warstwie ocieplenia. W ten sposób definitywnie redukujemy mostki cieplne.Strona: 1   2   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij