okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Wybr pokrycia


Kiedy mona zmieni pokrycie zalecane w projekcie dachu?Czy prywatny inwestor moe zmieni pokrycie dachowe na inne ni zostao zapisane w projekcie? Jeli tak, to na jakich warunkach?
 

Konstrukcja dachu naley do najwaniejszych elementów caego budynku. Dlatego te zmiany, jakie inwestor chce wprowadzi, musz by zgodne z zaleceniami i klauzulami zawartymi w projekcie. Jeeli projekt jest wykonywany na indywidualne zamówienie inwestora, wówczas projektowany jest pod konkretne pokrycie, a ewentualne zmiany s dokonywane przez autora projektu na bieco. Z kolei w przypadku bardzo popularnych projektów typowych projektanci musz przyj do oblicze zaoenia bardziej ogólne, odnoszce si do grup materiaowych. Projekt nie zawiera wic konkretnego pokrycia,
a jedynie jego rodzaj. 
 
 


Zdaniem Mariusza Piszczka - eksperta marki RuppCeramika - wikszo projektów typowych zawiera klauzul, która pozwala na dokonywanie zmian pokrycia pod warunkiem, e zastosowane zostan materiay o parametrach technicznych i uytkowych nie gorszych ni zapisane w projekcie. Jeeli projekt nie posiada takiej klauzuli, przed zmian pokrycia naley si zwróci do autora projektu z zapytaniem, czy taka zmiana jest dopuszczalna. Równie w tym przypadku zdecydowana wikszo autorów projektów akceptuje proponowane zmiany, pod warunkiem zastosowania materiaów o nie gorszych parametrach.
Zmiany rodzaju pokrycia najlepiej dokona podczas dostosowywania projektu typowego do warunków lokalnych i uzyskania pozwolenia na budow. Na tym etapie nie powinnimy ponadto mie problemu z zamian zapisanego w projekcie pokrycia gontem papowym czy blach na pokrycie z dachówek - projektant dokonujcy adaptacji projektu moe bowiem dokona równie odpowiednich zmian w konstrukcji budynku. 
 
 


Czym innym jest wymiana pokrycia dachowego na kilkunastoletnim budynku, twierdzi Krzysztof Kalita - ekspert marki Braas. Chcc wymieni istniejce, stare pokrycie dachowe, musimy najpierw okreli zakres prac, jaki ma by wykonany na dachu. Jeeli konstrukcja dachu jest w dobrym stanie i planujemy wykona tylko wymian pokrycia bez zmian w konstrukcji dachu, wówczas wystarczy pisemne zgoszenie w urzdzie. Jeeli w cigu 30 dni od zgoszenia nie ma przeciwwskaza ze strony urzdu,  moemy rozpocz prace.
Jeeli jednak stan techniczny elementów wiby budzi wtpliwoci, naley zwróci si do konstruktora z uprawnieniami budowlanymi, aby przygotowa projekt remontu wiby. Po zoeniu projektu w urzdzie uzyskamy pozwolenie na przeprowadzenie prac remontowych z wymian pokrycia dachowego.
Naley podkreli, e w wikszoci przypadków wymiana starych pokry z dachówek na produkowane obecnie, nowoczesne pokrycia dachówkowe, jest wykonywana wedug pierwszego schematu, czyli na podstawie zgoszenia - pod warunkiem, e stan wiby nie budzi zastrzee. Jest to gównie zwizane z tym, e obecne dachówki cementowe i ceramiczne to w wikszoci dachówki zakadkowe, które s znacznie lejsze od starych typów dachówek. 

 

Porad udzielali:
Krzysztof Kalita - Ekpert Braas
Mariusz Piszczek - Ekspert RuppCeramika

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij