okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Wykonujemy izolacj


Styropian w izolacji dachwDACHY PASKIE
Dachy paskie o nachyleniu poniej 200 s nazywane stropodachami ze wzgldu na podwójn funkcj. W zalenoci od konstrukcji stropodachy dzieli si na wentylowane i niewentylowane.

Stropodach wentylowany
Jest najbardziej korzystnym rozwizaniem. Konstrukcja jest oddzielona wentylowan szczelin powietrzn od ocieplenia np. pyt styropianowych. Zaleca si ukadanie ich zarówno pomidzy, jak i pod belkami konstrukcyjnymi stropu. Ciga wymiana powietrza z otoczeniem dziki otworom wentylacyjnym pozwala na uniknicie kondensacji pary wodnej i uzyskanie staej wilgotnoci.

Stropodach niewentylowany
Jest to najatwiejszy do wykonania stropodach, gdy wszystkie warstwy konstrukcyjne przylegaj do siebie. Mimo atwoci wykonania strop ten ma bardzo dokuczliw wad - ocieplenie ulega czstemu zawilgoceniu ze wzgldu na brak dylatacji. Aby temu zjawisku zapobiec wykonuje si tzw. stropodach odwrócony. Wyeliminowanie zawilgocenia warstw w stropodachu odwróconym uzyskuje si poprzez umieszczenie izolacji wodo- i paroszczelnej na stropie, a dopiero na izolacji przeciwwilgociowej ukada si pyty styropianowe.
Ukad warstw stropu odwróconego
- Strop - konstrukcja nona
- Warstwa gruntujca
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Izolacja termiczna – pyty styropianowe
- Tkanina filtracyjna
- Warstwa dociskowa – wir

Izolacja dachów paskich pytami warstwowymi izolacyjnymi
W pytach Biterm warstw  izolacyjn stanowi styropian laminowany jednostronnie lub dwustronnie pap podkadow. Pyty tego typu znajduj zastosowanie przede wszystkim jako izolacja termiczna dachów paskich. S one ukadane na stropodachach od strony zewntrznej - bezporednio pod pap.

BITERM ukada si na podou betonowym, drewnianym, z blach trapezowych, z zapraw cementowych lub na istniejcym ju pokryciu dachowym. W zalenoci od rodzaju podoa pyty mocuje si za pomoc czników mechanicznych lub za pomoc kleju przeznaczonego do przyklejania styropianów. Przykad zastosowania pyt BITERM na istniejcym ju pokryciu.
- Konstrukcja betonowa
- Stare pokrycie betonowe
- Pyty warstwowe izolacyjne BITERM mocowane mechanicznie lub na klej do podoa
- Papa wierzchniego krycia. 

Zaleca si stosowanie pyt BITERM w odmianie BITERM-ROLLBAHN. S to pyty w którym na styropianie, co 10 cm, znajduj si równolege nacicia. Dziki temu unikamy tzw klawiszowania warstwy izolacyjnej. Co wicej, poniewa BITERM-ROLLBAHN jest materiaem zwijanym w role, s dostpne
pyty o powierzchni 5 m2. Eliminujemy dziki temu mostki termiczne i ograniczamy koszty montau.
Pyty styropianowe spadkowe-kliny dachowe
Bardzo wanym problemem przy projektowaniu dachów paskich jest prawidowe odprowadzenie wód opadowych. Poniewa nie zawsze spad na dachu jest na tyle wystarczajcy, eby woda opadowa moga swobodnie przemieszcza si w kierunku spustów, idealnym rozwizaniem jest zastosowanie klinów styropianowych. Dziki nim unikniemy pracochonnego i kosztownego wykonywania spadów na konstrukcji dachu. Wymiary oraz kt nachylenia klinów wyliczany jest na podstawie projektu zweryfikowanego z rzeczywistymi wymiarami ju istniejcego budynku. Grubo klina uzaleniona jest od tego czy podstawowym celem jest termoizolacja czy jedynie uzyskanie spadu. W przypadku termoizolacji grubo nie moe by mniejsza ni 15cm, natomiast jeeli celem jest uzyskanie spadu, grubo klina musi umoliwia zamocowanie mechaniczne.

Precyzyjne wykonanie pyt spadkowych pozwoli na idealne wykonanie odwodnienia. Dlatego te bardzo wane jest aby kada pyta zostaa dokadnie zaprojektowana, wycita i opisana wraz z zaczon instrukcj montau. Pyty spadkowe optymalnej jakoci uzyskuje si na komputerowo sterowanych urzdzeniach do wycinania. Zastosowanie klinów styropianowych pozwala na ekonomiczne wykonanie odwodnienia dachu, a co waniejsze znacznie ogranicza jego ciar.
Pyty spadkowe mocowane s do podoa 
- Mechanicznie za pomoc dybli
- Na klej

Zalety pyt spadkowych:
- Doskonaa izolacyjno termiczna
- Mae obcienie konstrukcji
- Prosty i szybki monta na dachu.

Dziki dobrze zaprojektowanemu i zaizolowanemu dachowi moemy si na naszym poddaszu cieszy przyjemnym ciepem zarówno zim, jak i latem.

mgr in. Edyta Sau
SWISSPOR POLSKA Sp. z o. o.Strona: 1   2   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij