okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Bdy wykonawcze


Bdy popeniane przy ukadaniu dachwekBudowanie tak wanego elementu budynku jak dach wcale nie jest trudne - trzeba zna tylko kilka zasad prawidowej konstrukcji i wykonania dachu, aby ustrzec si czsto spotykanych bdów. Bdy takie mog by powodem nieraz bardzo kosztownego remontu.

 
UKADANIE FOLII

Ukadanie pokrycia rozpoczynamy po wykonaniu konstrukcji wiby dachowej. Wówczas na krokwiach ukadamy foli dachow, która w przypadku dachu ocieplonego suy ochronie materiau termoizolacyjnego przed wilgoci wykraplajc si z powietrza pod pokryciem. Sposób prawidowego uoenia folii dachowej zwizany jest z jej rodzajem. Folie paroprzepuszczalne ukadamy bezporednio na krokwiach i termoizolacji, natomiast w przypadku folii ochronnych musimy pozostawi szczelin wentylacyjn pomidzy foli a ociepleniem (rys. 1). 
   


Bdem jest przerzucanie folii przez kalenic, gdy w ten sposób zamykamy kanay wentylacyjne i powietrze nie moe swobodnie przepywa pod pokryciem. Aby nie zakóca konwekcyjnego ruchu powietrza, naley ostatni górny pas folii uoy kilka centymetrów poniej górnej krawdzi kalenicy.
Zalecany suchy sposób montau kalenicy polega na zastosowaniu klamer do mocowania gsiorów i uszczelki wentylacyjnej na acie kalenicy. W tym celu mona zastosowa wsporniki do at - wspornik uniwersalny lub wspornik Gra-fi. Ze wzgldu na waciwe usytuowanie gsiora i uszczelki wentylacyjnej naley waciwie dobra pooenie górnej krawdzi aty kalenicowej ( fot. 2). Zbyt wysokie lub za niskie jej usytuowanie spowoduje nieszczelnoci, przez które moe przedostawa si nie tylko nieg czy deszcz, ale równie owady czy ptaki. 
 
ZADANIA KONTRAT

Kolejnym krokiem w przygotowaniach do ukadania dachówek jest przybicie kontrat wzdu krokwi, równolegle do nich. Maj one dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, podwyszaj kana wentylacyjny pod pokryciem, tworzc lepsze warunki wymiany powietrza. Po drugie, mocuj foli wzdu krokwi, zapobiegajc rozrywaniu si jej w punktach przybicia gwodzi, oraz umoliwiaj spyw skroplonej wody po folii dachowej. Nie naley rezygnowa z kontrat, gdy oszczdnoci s niewielkie, natomiast ryzyko rozdarcia folii na gwodziach i ograniczenie przepywu strumienia powietrza pod pokryciem mog wywoa zawilgocenie niej lecych warstw dachu.
 
JAKI ROZSTAW AT

Nastpnym etapem jest ustalenie rozstawu at przy uwzgldnieniu liczby rzdów i wielkoci zakadek dachówek do dugoci krokwi. Jest to moliwe przy takich ksztatach dachówek, dziki którym wielko zakadki, z jak ukadane s dachówki, moe si zmienia. Jeli taka moliwo istnieje, stanowi ona du korzy i spore uatwienie dla inwestorów i projektantów.
Rozstaw at mieci si w zakresie od 31,2 do 34,5 cm. Wystarcza to, aby wyliczy optymaln dugo pokrycia dla kadej dugoci krokwi. Prawidowe rozmierzenie rozstawu at jest najwaniejsz czynnoci rzutujc na kocowy efekt dachu. Najczciej popeniane tutaj bdy to niedostosowanie rozstawu at do dugoci krokwi, czego efektem jest konieczno docinania dachówek przy kalenicy lub te zmniejszenie rozstawu at kilku najwyszych rzdów dachówek. Inny czsto spotykany bd to przybijanie at w nierównych odstpach. Obydwa bdy wpywaj niekorzystnie na estetyk caego dachu.
Rozstaw at jest te zwizany z ktem nachylenia poaci dachu. Przy ktach poniej 30 stopni naley zmniejszy maksymalny rozstaw at do 33,5 cm w celu zapewnienia wikszych zakadek i - co za tym idzie - poprawienia odpornoci pokrycia na podwiewanie wody i niegu.Strona: 1   2   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij