okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Ocieplenie dachu


Izolacja dachw paskichOciepla naley nie tylko ciany budynków, ale równie ich dachy. Odpowiednia izolacja dachu niezalenie od tego, czy jest to obiekt mieszkalny, produkcyjny, czy usugowo-handlowy, przynosi bowiem wiele korzyci, zarówno na etapie projektowania, uytkowania, jak i w trakcie rozbiórki obiektu.

Jednym ze sprawdzonych i niezawodnych materiaów sucych do izolacji dachów paskich jest skalna wena mineralna. Dziki swoim unikalnym waciwociom chroni ona potrójnie – termicznie, ogniowo i akustycznie.
Waciwa i skuteczna izolacja cieplna dachów gwarantuje zatrzymanie ciepa w budynku zim oraz niedopuszczenie do jego zbytniego nagrzewania si latem. Dziki temu, znacznemu zmniejszeniu ulegaj rachunki za energi potrzebn do ogrzania obiektu, a take poprawia si komfort jego uytkowania. Dodatkowo zastosowanie pyt dachowych ze skalnej weny mineralnej, dziki ich wóknistej strukturze zapewniajcej ciso przylegania, eliminuje szkodliwe mostki termiczne, nawet w przypadku jednowarstwowej izolacji.

Na skuteczn ochron ciepln dachu wpywa take fakt, i izolacja, uzyskana dziki skalnej wenie mineralnej, nie ulega starzeniu si. Jej waciwoci pozostaj niezmienne, zarówno w momencie wybudowania obiektu, jak i po wielu latach jego uytkowania.

Kolejn, niezwykle istotn zalet izolacji ze skalnej weny mineralnej jest take jej niepalno. Cecha ta okazuje si wana zarówno w przypadku budowy obiektów mieszkalnych, jak i handlowo-usugowych. Wszelkie palne materiay s bowiem potencjalnym  paliwem i jako takie, w pewnych okolicznociach mog przyczynia si do szybkiego rozwoju poaru.  Zastosowanie izolacji ze skalnej weny mineralnej wyklucza tak moliwo.

Wszystkie pyty dachowe ze skalnej weny mineralnej Rockwool s klasyfikowane w najwyszej Euroklasie A1, co oznacza, e s to wyroby niepalne. W praktyce nie tylko w aden sposób nie przyczyniaj si one do rozprzestrzeniania si poaru, ale take dziki wysokiej odpornoci termicznej wókien – zwikszaj odporno ogniow wszystkich przekry, w które s wbudowane.

W odrónieniu od przekry zawierajcych izolacje klasyfikowane w zakresie reakcji na ogie w klasach C, D lub E, odporne ogniowo dachy z wen Rockwool, nie wymagaj adnych dodatkowych elementów uszczelniajcych i specjalnych rozwiza detali, co w projektowaniu i wykonawstwie odpornych ogniowo przekry, zawierajcych komponenty palne, jest kopotliwe i pracochonne, a zarazem niezbdne dla spenienia warunków uzyskania klasyfikacji. 

Nie bez znaczenia dla zdrowia czowieka, a przede wszystkim komfortu uytkowania domu czy biura, jest take izolacyjno akustyczna budynku. Skalna wena mineralna take w tym przypadku doskonale spenia swoj rol. Dziki wikszej masie, wóknistej strukturze oraz sprystoci wókien skutecznie tumi dwiki i poprawia izolacyjno przekry. Waciwoci          te potwierdzaj badania izolacyjnoci akustycznej przekry dachów, przeprowadzone przez Rockwool. Pokazuj one, e identyczne rozwizania budowlane, rónice si tylko rodzajem zastosowanej izolacji cieplnej, wykazuj rónice sigajce    8 dB na korzy tych, w których izolacj jest wena Rockwool. Wyniki te odnosz si zarówno do sytuacji, gdy potrzebna jest izolacja pomieszcze wewntrz budynku od haaliwego otoczenia (np. lotniska czy drogi), jak i izolowania ssiedztwa przed haasem dobiegajcym z wntrza obiektu np. z hali produkcyjnej.

Podstawowy asortyment wyrobów dachowych ze skalnej weny mineralnej Rockwool obejmuje produkty MONROCK MAX (przeznaczone dla standardowych dachów) oraz DACHROCK MAX (stosowane w budynkach, gdzie przewiduje si czste oddziaywanie si skupionych).


Wyrób

Monorock MAX

Dachrock MAX


Symbol   

Waciwo   
Gr 40-79 mm   
80-200 mm   
40-79   
>80mm
Lambda
wsp. przewodzenia ciepa deklarowany
0,040 W/m•K 
0,039 W/m•K 
0,041  
0,040
Lambda       
wsp. przewodzenia ciepa obliczeniowy  
0,041 W/m•K  
0,040 W/m•K
0,042  
0,041
Euroklasa          

Klasa reakcji na ogie
A1 A1 A1 A1
T      
Tolerancje wymiarowe - klasa
T4 T4 T4 T4
CS(..)…               

naprenie ciskajce przy 10%
odksztaceniu wzgldnym
40 kPa 40 kPa 50 50
DS(TH)       

Stabilno wymiarowa  przy podwyszonej temperaturze i wilgotnoci <1% <1% <1% <1%
TR ..       

wytrzymao na rozciganie prostopadle do powierzchni
czoowych
7,5 kPa 7,5 kPa 15 kPa 15 kPa
PL(5)…   

obcienie punktowe przy odksztaceniu 5 mm 350 N 400N 400N 500N
obcienie charakterystyczne ciarem wasnym [kN/m3]

1,45 1,30 1,55 1,50

Poza tradycyjnymi pytami ze skalnej weny Rockwool produkowane s równie inne dachowe elementy o zrónicowanych ksztatach i wymiarach, np.:

- pyty DACHROCK SPS przeznaczone do ksztatowania spadku lub kontrspadku na dachu paskim o dowolnym nachyleniu;

- bloczki trapezowe, wypeniajce puste przestrzenie w profilach blachy przekrycia;

- kliny dachowe, suce do izolowania pionowych elementów wystajcych ponad powierzchni dachu, np. attyki, kominy.

Wszystkie wyroby dachowe dostarczane przez Rockwool s dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a take oznakowane znakiem CE, potwierdzajcym zgodno z norm zharmonizowan PN-EN 13162.

Materiay: Rockwool
Opracowanie: Redakcja

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij