okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Dla wykonawcw


Maszyny dekarskieCisze maszyny przydadz si przy wikszych pracach, wymagajcych duej siy nakadczej. Coraz czciej spotyka si dachy pokryte blach szlachetn, miedzian czy tytanowo-cynkow. Miny ju czasy, kiedy byy one domen kocioów i budynków uytecznoci publicznej. Takie pokrycie to wyzwanie zarówno dla inwestora, jak i dekarza, który w tym przypadku powinien dysponowa nie tylko umiejtnociami, ale take sporym zapleczem maszynowym.


Profilarki, rozwijarki i falownice to tylko nieliczne maszyny, w które kady rozwijajcy si dekarz powinien inwestowa, cho jest to nie lada inwestycja. Ich skomplikowana budowa oraz wysoka cena sprawiaj, e nie kady dekarz moe sobie pozwoli na ich posiadanie. Mona si pocieszy tylko tym, e due i cikie maszyny nie nadaj si do wszystkich typów prac i czsto si zdarza, e w niektórych sytuacjach wymagane jest uycie narzdzi rcznych. Ponadto due firmy i hurtownie oferuj wraz z hurtow iloci blachy wypoyczenie zestawu sprztu do jej obróbki wraz z instruktaem obsugi. Daje to moliwo, zwaszcza mniejszym firmom dekarskim, wiadczenia usug z wykorzystaniem ciszego sprztu. Wiele firm korzysta z tej szansy, o czym wiadczy liczba szkole z tego zakresu, jak równie wzrost sprzeday maszyn.Specjalistyczne szkolenia dla operatorów maszyn s czsto dofinansowywane ze rodków unijnych, co pozwala zainteresowanym na uczestnictwo w nich przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Równie producenci tego typu sprztu organizuj bezpatne specjalistyczne kursy dla swoich klientów w zakresie obsugi maszyn.

Klasyczne krycie blachy polega na czeniu poszczególnych paneli w rbek: stojcy podwójny, ktowy lub lecy, w zalenoci od rodzaju poczenia. Niezalenie od rodzaju poczenia, wymagane jest odpowiednie przygotowanie blachy oraz wykoczenie poszczególnych elementów. Do wykonywania tego typu prac nie wystarczaj ju narzdzia rczne – niezbdne okazuje si wykorzystanie profesjonalnych maszyn.

Profilarki

Podstawow maszyn, niezbdn do ukadania blach na rbek, jest profilarka. Za jej pomoc ksztatuje si krawdzie arkusza przygotowujc falc, który nastpnie zamyka si po zamocowaniu paneli na konstrukcji dachowej. Blacha jest przepuszczana przez maszyn, a nastpnie formowana za pomoc ukadu rolek. Standardem w markowych profilarkach jest regulowana szeroko wlotu do przygotowywania paneli o rónych szerokociach oraz moliwo wyprofilowania falcu tylko na jednej krawdzi. Wane jest to, e dobre maszyny nie znieksztacaj ani krawdzi arkusza, ani powierzchni blachy – s wic bezpieczne przy pracach z blachami patynowymi i powlekanymi.

Rozwijarki

Rozwijarki, których szeroko jest dopasowana do szerokoci zwojów blachy, przydaj si przy pracach z duszymi panelami. Sprawn wspóprac midzy rozwijark a profilark gwarantuje moliwo ich zespolenia. Istotnym elementem konstrukcji obu maszyn s koa, umieszczone u podstawy obu maszyn – pozwalaj one na swobodne przewoenie stanowiska pracy, nawet z zamocowanym na rozwijarce krgiem blachy.

Profilarki do uków

Konstrukcja dachu czsto wymaga profilowania krawdzi i uków, zwaszcza przy wietlikach i lukarnach. W takich przypadkach niezbdne jest uycie profilarki do uków. Jej atutem jest to, e w jednym cyklu roboczym uzyskuje panel z obustronnym profilem do falcowania w krzywinie o promieniu minimalnym od 600 mm.

Falcownice

Ostatnim etapem prac jest zamknicie falcu za pomoc falcownicy. Zamykaj one poczenie na rbek ktowy lub stojcy zarówno na paszczyznach, jak i ukach. Standardowa wysoko profilowania to 25 mm, ale niektóre falownice pracuj w zakresie nawet do 60 mm. Warto wspomnie w tym miejscu równie o bezinwazyjnym dziaaniu maszyn na powierzchni blachy – mona wic prowadzi prace dachowe bez obawy o zniszczenie wykorzystanych materiaów.

Autorzy: Marek Rosiek, Anna Wojtya-Dyjur, redakcja serwisu Dachy.org

Pen ofert narzdzi i maszyn dekarskich znajd Pastwo w sklepie www.dekarze.pl
   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij