okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Pokrycia naturalne


Trzcina - nowoczesna tradycjaNa pónocy Niemiec , Holandii oraz   w krajach  Skandynawskich krycie dachów strzech byo od wieków zwyczajem. Uywano somy ytniej i pszennej oczywicie móconej rcznie. Równolegle kryto dachy równie trzcin, która w ostatnich 40 latach wypara zdecydowanie som , ze wzgldu na swoj jeszcze raz tak ywotno.

Fachowo pooony dach z trzciny przy nachyleniu ponad 40 stopni, zachowuje swoj uywalno nawet do 70 lat. Trzeba jednak zaznaczy, e niektóre punkty dachu, które s naraone na szczególny wpyw warunków atmosferycznych mog wymaga wczeniejszej naprawy.

Trzcina ronie na brzegach jezior, podmokych kach oraz nadmorskich brzegach zalewów. Od miejsca pozyskania jej, zaley czy dach bdzie lea 40 czy 70 lat.Waciwo dugowiecznoci daje zawarto w kocówkach trzciny krzemionki, dlatego te trzeba j kosi w miar jak najniej.
niwa trzcinowe zaczynaj si kiedy opadn licie, czyli po pierwszych przymrozkach.

W Polsce uywa si do koszenia specjalnych kombajnów, lub mniejszych kosiarek woskich BCS -ów, czeskich kosiarek bez wizaek lub po prostu we wschodnich rejonach uywa si po prostu sierpów.

Warunkiem uzyskania dobrego materiau jest coroczne koszenie plantacji.
Na wiosn trzcin si czyci, sortuje i wie tzw. '' dachówk '' czyli wizki o obwodzie przy stopce okoo 61 cm.

Pod strzech latem jest przyjemnie chodno, a zim ciepo. Pokrycie  jest  niewraliwe  na  mróz, nieg, wiatr. Uzyskuje  si  znaczcy  wspóczynnik  foniczny, co  powoduje  wyguszenie  dachu. Kad pojedyncz odyg mona porówna z najlepszym materiaem izolacyjnym . Poniewa dbo ma co 10 -15 cm wzy, istnieje duo zamknitych przestrzeni powietrznych, w zwizku z tym przy pokryciu dachowym okoo 35-38 cm powstaje bardzo dobra warstwa izolacyjna. Niemcy twierdz, e pod strzech istnieje jednakowa amplituda cieplna / nie spada poniej 10 st. C. Grubo strzechy 35 cm daje tak sam izolacyjno jak 10 cm weny mineralnej. Strzecha dodatkowo tumi haas, jest szczelna i zabezpiecza przed promieniowaniem atmosferycznym. Istnieje moliwo plastycznego ksztatowania dachu.

Przy decyzji o kryciu dachu trzcin, trzeba wiedzie o nastpujcych warunkach:

1. Konstrukcja musi by wykonana tak jak pod dachówk, czyli krokwie minimum 80-100 cm od siebie, 10/14 cm gruboci , aty 4/6 cm. aty nabijany co 28 cm. Jest to wane gdy m2 dachu zim moe way 70 kg.

2. Spadek dachu 40 do 52 stopni, na lukarnach nie miej ni 28 stopni. Padajcy deszcz wnika wtedy na 0,5 cm w poa dachu.

3. Ogie jest najwikszym wrogiem strzechy, dlatego te uywa si do wizania drutu chromoniklowego, niepalnego. Powoduje  to  zamocowanie  ( cisk ) strzechy  wykluczajcy  moliwo  atwego  zapalenia. Mimo  to powinno si zabezpieczy dach opryskiem przeciwogniowym, oraz dach ubezpieczy.

4. Na m2 dachu  o  gruboci 38 cm  potrzeba 10-12 wizek.

5. Kalenic wykacza si wrzosem, gotowan specjalnie som /Anglia/, traw, wodorostami / Dania/ lub specjalnie uoon trzcin. Moliwe jest take wykonanie kalenicy ceramik /Holandia/.

6. Trzcin powinni ka fachowcy, musi by prosta w kolankach, zdrowa,  o gruboci do 5 mm.

7. Wymagania dotyczce ogniotrwaoci okrelone s w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
par. 271

a), odlego midzy zewntrznymi cianami budynków mieszkalnych nie mniejsza ni 8m.

b) jeeli pokrycie jednego budynku moe rozprzestrzenia ogie odlego wzrasta do 12m.

c) odlego dachu z trzciny od granicy lasu nie mniej ni 16m.

8.Okolice  lasów  , wód  utrzymuj  wilgo  i  sprzyjaj  rozwojowi  mchów i porostów które powoduj   uszkodzenia  dachu.  Celowe  jest  wtedy  czyszczenie  termiczne  powierzchni  dachu.

Eliminuje  ono  uszkodzone  kocówki  trzciny.  Wykonuje  si je natryskowo wod  o cinieniu 150 bar, z  zastosowaniem rodków  przeciwko  mchom.
 
9. Cena m2 dachu 180-200 z/m2 i uzaleniana jest od ksztatu, iloci lukarn itp..


Autor: mgr. in. Krzysztof ukaszewski
Zdjcia: www.roofreed.pl
Opracowanie: Redakcja

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij