okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Pokrycia naturalne


upkowe pokrycia dachowe - rnorodno wywodzca si z tradycjiUkadanie upkaW dobie zafascynowania tym, co naturalne i przyjazne dla rodowiska, dachy kryte upkiem przechodz swój renesans. Ten niebieskoszary materia naturalny o jedwabistym poysku jest dostpny na pokrycia rónych rodzajów. Poniej przedstawiamy przegld rodzajów upkowych pokry dachowych.

Dachy kryte upkiem maj dug tradycj w Europie rodkowej i Zachodniej i to wanie tam, mona spotka najwicej budowli, zwaszcza tych uytecznoci publicznej, pokrytych tym szaroniebieskim materiaem. Kocioy, zamki, paace, wille i reprezentacyjne rezydencje rodzinne byy tradycyjnie kryte upkiem. Ju w redniowieczu, w czasach Hanzy, upek jako materia do krycia dachów by wanym towarem handlowym w pasie nadbatyckim. wiadectwami tej dugiej tradycji s imponujce dachy w Lubece, Gdasku, Królewcu, Tallinie, Rydze i w Sankt Petersburgu.

Rozwój transportu sprawi, e ten estetyczny i trway materia dachowy moe by oferowany na rynkach caego wiata po przystpnych cenach. Ogromne powodzenie tego kamienia naturalnego mona bardzo dobrze zilustrowa na przykadzie wolumenu sprzeday firmy Rathscheck Schiefer, gównego producenta materiaów upkowych w Niemczech, która zwikszya zbyt upka w ostatnich dwudziestu latach siedmiokrotnie. S co najmniej dwie przyczyny tak ogromnego sukcesu - pierwsza  to odchodzenie architektów i inwestorów od stosowania imitatów i produktów przemysowych, np. bazujcych na azbecie, druga to znaczne ulepszenie technik wydobycia upka, co doprowadzio do decydujcego zmniejszenia ceny materiau. Nowe rodzaje pokry dachowych  oferowane w przystpnych cenach pomagaj umocni tendencje do stosowania upka na pokrycia dachowe.

Poprzez utworzenie struktury dystrybucyjnej w Polsce wysokojakociowy upek, kompetentne doradztwo i sprawna obsuga klienta s dostpne obecnie take w Polsce. Oferta jest bardzo bogata. Równolegle prowadzone s szkolenia dekarzy, aby wizjom architektów nada realne ksztaty realizowane przez rzemioso.

upek mozelski oraz upek z wybranych zó
w innych krajach (InterSIN) stanowi obecnie podstaw dla realizacji co najmniej 10 rodzajów pokry upkowych, oferujcych moliwo uzyskania 250 wzorów pokry upkowych dachu i elewacji. Obsuga rynku pokry upkowych obejmuje obecnie take opracowanie i dystrybucj innowacyjnych narzdzi dla rzemiosa dekarskiego. Oprogramowanie komputerowe uatwia planowanie wykonania upkowych pokry dachu (oprogramowanie to jest dostpne obecnie wycznie w niemieckiej wersji jzykowej). Specjalne systemy cieplnej izolacji nakrokwiowej dla dachów krytych upkiem umoliwiaj uzyskanie najlepszych wspóczynników izolacji cieplnej take w przypadku dachu upkowego. Element SolarSklent, modu soneczny wytwarzajcy prd, umoliwia estetyczn integracj nowoczesnej techniki w obrbie dachu krytego upkiem.

Rodzaje pokry  

upek jest stosowany na pokrycia dachowe ju od ponad 2000 lat. Dowiadczenia w stosowaniu tego kamienia naturalnego licz zatem ju setki lat. Istniej dowody wiadczce o tym, e ju staroytni Rzymianie szeroko stosowali upek jako materia pokryciowy.

upek - dzikie krycie upek - krycie usk
Dzikie krycie uska
upek - prostoktne podwjne upek - staroniemieckie
Prostoktne podwójne Staroniemieckie
upek - krycie uniwersalne


Uniwersalne

Pokrycie staroniemieckie

Pokrycie staroniemieckie jest zaliczane do najtrudniejszych pokry dachowych w praktyce rzemiosa dekarskiego. Charakteryzuje je kunsztownie powizanie brzegów pocztkowych i kocowych, rzdów okapowych i kalenicowych oraz wiele rozwiza koszy dachowych wymagajcych od rzemielnika wyjtkowych umiejtnoci.

Do estetycznie dominujcych cech pokrycia staroniemieckiego zaliczane jest stopniowe zmniejszanie wielkoci kamieni w rzdach pokrycia dachowego. Oznacza to wykorzystanie coraz mniejszych  kamieni poaciowych od okapu po kalenic. Obserwator odbiera to - czsto niewiadomie - jako polepszenie estetyki dachu. Plastyczno i niepowtarzalno pokrycia staroniemieckiego jest take wynikiem zastosowania kamieni o rónej szerokoci. Kamienie poaciowe o rónych wymiarach zostaj zintegrowane w powierzchni dachowej przez zastosowanie przejcia obejmujcego dwa kamienie mniejsze i jeden wikszy.Strona: 1   2   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij