okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
ROBIMY DACH


Membrana dachowaDlaczego membrana dachowa jest tak wana?

Dach to skomplikowana konstrukcja, skadajca si z kilku warstw. Wspótworz one kompatybilny system, który chroni przed utrat ciepa zim i nadmiernym nagrzaniem latem, a przede wszystkim stanowi zabezpieczenie przed szkodliwym wpywem warunków atmosferycznych. Takim niewidocznym dla oka, aczkolwiek niezwykle wanym elementem w strukturze dachu jest membrana dachowa. Membrana peni bardzo wan rol w funkcjonowaniu caego dachu, a jej brak moe grozi powanymi konsekwencjami. Jednak nie wszyscy zdaj sobie spraw, jak odpowiedzialne zadanie peni, poniewa po zamontowaniu pozostaje niewidzialna dla uytkownika i bardzo trudna do skontrolowania.Co to jest membrana i jakie spenia funkcje?


Membrana dachowa jest materiaem skadajcym si z trzech warstw.

Poczwszy od warstwy funkcyjnej (jednostronnie przepuszczajca czsteczki pary wodnej) oraz dwóch warstwy zewntrznych chronicych warstw funkcyjn przed uszkodzeniami. Fundamentaln funkcj membran dachowych jest ochrona termoizolacji i konstrukcji dachu przed wilgoci z zewntrz a take odprowadzanie wilgoci z ocieplenia. Jest to o tyle istotne, e zawilgocenie materiau izolujcego, drastycznie obnia jego sprawno ciepln.

Membrana dziaa dwutorowo:

  • przeciwdziaa przedostaniu si wody opadowej do ocieplenia,
  • odpowiada za wyprowadzenie pary wodnej (powstajcej wewntrz pomieszcze) z izolacji na zewntrz.
Dlaczego membrana jest tak wanym elementem pokrycia dachowego?

Waciwie kady dach, a przede wszystkim ocieplony, powinien by zabezpieczony przed kondensatem (czyli skroplin), a take przed wod, niegiem i wiatrem, który moe przewiewa przez ocieplenie.

- Zazwyczaj poddasza ocieplane s wen mineraln lub szklan. Aby speniaa one swoje zadania prawidowo, musi by odpowiednio zabezpieczona przed dziaaniem wilgoci.

Pamitajmy, e zawilgocony materia izolacyjny jest nieskuteczny, co czy si ze stratami energii zuywanej na ogrzanie domu. Aby temu przeciwdziaa, naley zastosowa od strony poddasza foli paroizolacyjn, natomiast od strony zewntrznej paroprzepuszczaln membran dachow. Dopiero takie poczenie zapewni komfortowe warunki mieszkaniowe. Para wodna w budynkach mieszkalnych, to naturalne zjawisko. Powstaje ona wskutek wszelkich codziennych czynnoci, jak pranie, gotowanie czy kpiel. Chocia sama w sobie nie jest zagroeniem dla dachu, to ju jej skroplenie grozi powanymi szkodami w domu. Przedostawanie si wilgoci do termoizolacji moe okaza si na tyle destrukcyjne dla konstrukcji dachu oraz pomieszcze na poddaszu, e konieczny bdzie kapitalny remont – mówi January Nowosiski, Doradca Techniczno-Handlowy, Klöber-HPi Polska Sp. z o.o.

Na co zwróci uwag przy wyborze?

Dla przecitnego czowieka wybór odpowiedniego produktu, moe nastrcza wiele trudnoci.


Obecnie na rynku dostpna jest szeroka gama membran. S one zrónicowane pod wieloma wzgldami, np. jeli chodzi o technologi produkcji, dodatki uszlachetniajce (np. stabilizacja na UV), wodoszczelno - hydrofobizacja powok (impregnacja), wytrzymao mechaniczna - odporno na rozerwania. Wszystkie te parametry maj wpyw zarówno na cen, jak i na funkcjonalno oraz trwao produktu. Jednak istnieje kilka podstawowych danych, na które koniecznie trzeba zwróci uwag.

- Wybierajc membran naley zwróci uwag na podan przez producenta paroprzepuszczalno, czyli zdolno membrany do przepuszczania pary wodnej w cigu doby. Nie powinna by ona nisza ni 1000g/ (m²x24 h). Jednak obecnie, coraz powszechniej, informacja o paroprzepuszczalnoci wyraana jest wspóczynnikiem Sd. Jest to o tyle wane, e wspóczynnik Sd jest zawsze stay, niezalenie od warunków otoczenia, kiedy dokonuje si pomiaru. Jednym sowem najbardziej miarodajny. Suy on do porównania oporu dyfuzyjnego badanego materiau z oporem supa powietrza o okrelonej gruboci. Rozróniamy dwa typy membran: wysoko- i niskoparoprzepuszczalne – dodaje January Nowosiski.

Drugim wanym wskanikiem jest wytrzymao mechaniczna membrany na rozerwanie. Wytrzymao ta ma wielkie znaczenie podczas ukadania jej na dachu, docieplania poddasza, jak i w caym okresie uytkowania.
 
- Wodoszczelno, to kolejny bardzo istotny parametr. Aby dach spenia swoje funkcje przez dugie lata, a poddasze byo komfortowe dla mieszkaców, konieczne jest zapewnienie skutecznej hydroizolacji. Wodoszczelno membrany to inaczej jej wytrzymao na dziaanie supa wody (takie pojcie stosowane jest w praktyce), która warunkowana jest specjaln powok zabezpieczajc. Membrany jak kady inny materia ulegaj starzeniu, a tym samym take ich parametry wytrzymaociowe malej.

Z tego wzgldu tak istotne jest, by fabryczne waciwoci materiau byy na tyle wysokie i w ten sposób minimalizoway negatywny wpyw czasu. Dlatego im wysza wodoszczelno materiau, przekraczajca kilka metrów supa wody, tym wiksza pewno, e przez dugie lata zachowa on swoje waciwoci. Jeli materia nie jest odporny na dziaanie wody, wówczas moe doj do procesu niszczenia dachu.

A konsekwencj jest zwykle kosztowny remont – przestrzega January Nowosiski. Kolejny istotny czynnik to odporno na dziaanie promieni UV, ma ona równie wpyw na starzenie si materiau. W celu dobrania odpowiedniego rodzaju membrany do danego typu dachu, najlepiej zda si na fachowca, który precyzyjnie doradzi, jaki materia wybra.

Monta


Jeli chcemy, by monta membrany przebiega bezproblemowo, musimy zaopatrzy ekip dekarsk w materia, tak jak wczeniej zostao wspomniane, wytrzymay na uszkodzenia mechaniczne. - Jest to wane chociaby ze wzgldu na specyfik pracy podczas budowy dachu. Otó czsto dochodzi do rónego typu zniszcze na materiale, przez ostre krawdzie dachówek, gwodzie, motki lub inne narzdzia. To specyfika tej pracy. Mocniejszy i bardziej wytrzymay produkt, to mniejsze ryzyko rozerwania. Jednak w przypadku wystpienia jakichkolwiek uszkodze, konieczna jest natychmiastowa reperacja. Wszelkie zniszczenia membrany podczas montau musz zosta naprawione poprzez uycie specjalistycznej tamy naprawczej do klejenia foli, zapewniajcej pewne poczenia – dodaje January Nowosiski.

Pamitajmy, e pokrycie ma nam suy przez dziesitki lat i zapewnia odpowiedni komfort ycia. Jeli za pozostawimy foli wstpnego krycia w stanie uszkodzonym, moe to w znacznym stopniu obniy poziom bezpieczestwa dachu i poddasza, a co za tym idzie powodowa jego zawilgocenie.

ródo: Fama PR
Opracowanie: Redakcja

05-08-2011

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij