okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Wybr pokrycia


W poszukiwaniu ekologicznego pokrycia dachowegoEkologia wci zyskuje na znaczeniu. Take w budownictwie stosuje si materiay i technologie przyczyniajce si do ochrony rodowiska naturalnego. Autor artykuu rozwaa "ekologiczno" materiaów pokryciowych, dochodzc przy tym do ciekawych wniosków.

 

Pojcie ekologii
W Wielkiej Encyklopedii PWN pod hasem "eko" znajdujemy kilkanacie hase, zacytuj dwa z nich:
"Ekologia [gr.] - nauka zajmujca si relacjami midzy ywymi organizmami a ich rodowiskiem ycia z uwzgldnieniem wzajemnych stosunków midzy tymi organizmami. Obecnie termin ekologia i przymiotnik ekologiczny jest stosowany w odniesieniu do ruchów spoecznych i politycznych stawiajcych sobie za cel ochron rodowiska".
"Ekologiczny ruch - ruch zielonych, ruch spoeczny, który dziaa na rzecz ochrony rodowiska i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, aby zapewni odpowiedni jako ycia (zdrowe powietrze, ywno, czysta woda) i prawidowy jego rozwój na ziemi)".
I dalej: "Ruch ekologiczny postuluje odrzucenie "systemu przemysowego" i stosowanie systemu alternatywnego, opartego na nastpujcych zasadach: czowiek i spoeczestwo s czci przyrody i musz by z ni w harmonii; pojcie wzrostu naley zastpi pojciem ekorozwoju, czyli takim modelem produkcji, który bdzie opiera si na odnawialnych ródach energii itd.".
Jak wida, pojcie ekologii jest szerokie i niezmiernie pojemne. W Europie Zachodniej buduje si cae osiedla domów ekologicznych. Stosuje si naturalne produkty, odzyskuje deszczówk z dachów,  wykorzystuje niekonwencjonalne róda energii i nawet na elementy konstrukcyjne i wykoczeniowe stosuje si rzeczy raczej niecodzienne. Jeli zaczniemy si wgbia w temat, to w zalenoci od przyjtego punktu widzenia ten sam produkt moe by ekologiczny lub nie. Tak jest równie w przypadku pokry dachowych.
Nie da si w jednym artykule dogbnie przeanalizowa wszystkich moliwych oddziaywa danego pokrycia dachowego na rodowisko naturalne, nie o to zreszt chodzi. Spróbujmy jednak uwiadomi sobie pewne fakty nawet jeli w naszych rozwaaniach pojawia si wicej pyta ni odpowiedzi.
 

Aspekty ekologicznoci pokry dachowych
Przykadajc zagadnienie ekologicznoci do problemu pokry dachowych od razu dochodzimy do wniosku, e lista "punktów widzenia" moe by do duga. Wród cech, jakie naley bra pod uwag podczas próby poszukiwania pokrycia ekologicznego, s m.in.:
-  odnawialno róde surowców,
-  naturalno produktu - czyli stopie przetworzenia,
-  energochonno wydobycia i przetworzenia surowców (rudy elaza, glina, cement, piasek, kamie, pochodne ropy naftowej itd., ale równie farby, barwniki itp.) oraz wytworzenia gotowego pokrycia dachowego (blach, blachodachówek, dachówek ceramicznych, betonowych, gontów bitumicznych itd.),
-  opakowanie - z czego jest wykonane,
-  moliwo ponownego wykorzystania materiau pokryciowego i opakowania, czyli recykling,
-  trwao pokrycia, czyli po jakim czasie trzeba je wymieni.
 
Oczywicie temat mona jeszcze bardziej rozdrabnia i pogbia: np. energochonno procesu montau rónych typów pokry jest inna, mona rozpatrywa równie energochonno transportu z fabryki do klienta oraz wiele innych, nie mniej ciekawych, zagadnie.
W sumie jednak czynniki te nie maj decydujcego wpywu na caoksztat zagadnienia i mona je pomin w naszych ogólnych rozwaaniach.
 


Strona: 1   2   3   4   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij