okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Ukadamy pokrycie


Ukadanie blachy powlekanej cz. 25.2. Monta blach trapezowych

Na konstrukcji wiby dachowej naley wykona kratownice z kontrat i at, w rozpitociach "L i L1" okrelonych wedug projektu technicznego.

 
Dla blach trapezowych o wysokoci profilu powyej 35 mm nachylenie poaci powinno wynosi minimum 7% (4°) a dla blach o wysokoci profilu poniej 35 mm minimum 10% (6°).

Do montau blach trapezowych przystpujemy po zamontowaniu pasa podrynnowego, rynny, pasa nadrynnowego i obróbek koszowych.

Ukadanie arkuszy blach naley rozpocz od prawego rogu wg. rys. 3 pozostawiajc 3 cm zapasu poza desk okapow. Wane jest, aby pierwsza blacha zostaa uoona pod ktem prostym do krawdzi dachu. Jeli arkusze s rónej dugoci powinno si zacz od najduszych ukadajc je od okapu do kalenicy.

Kt ustawienia arkuszy musi by sprawdzany nie rzadziej ni, w co pitym arkuszu. Kady arkusz po uoeniu na poaci dachowej trzeba przymocowa do szkieletu. Do mocowania naley uywa wkrty samowiercce ocynkowane lub powlekane z podkadk ze specjalnej gumy EPDM, dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Mocowanie do at wykonujemy zawsze w dole fali, co trzecie wgbienie na atach rodkowych i w kade wgbienie przy kalenicy, okapie i w poczeniu arkuszy.

Arkusze powinny by poczone w taki sposób, aby szersza fada zakrywaa ca paszczyzn poczenia jak na rysunku nr 6. Szeroko szczeliny "g" w stykach powinna by minimalna. Styki podune blach trapezowych czy si mechanicznie przy uyciu wkrtów samowierccych. Rozstaw czników powinien wynosi okoo 3 szt na 1 m zakadu podunego.

W przypadku, kiedy niemoliwe jest zastosowanie blach trapezowych o dugoci odpowiadajcej szerokoci poaci dachowej, stosujemy zakady poprzeczne blach, usytuowane nad atami. Dugo zakadu poprzecznego blach powinna wynosi nie mniej ni 150 mm dla pochylenia poaci wikszego lub równego 25% (14°) i nie mniej ni 200 mm dla pochylenia mniejszego ni 25% (14°) (rys. 7).

Zaleca si stosowanie uszczelek paskich w poczeniach podunych jak i poprzecznych przy pochyleniu poaci mniejszym ni 25% (14°).


Zasady montau at nonych oraz wentylacja pokrycia dachowego

 
Docinanie blach

Absolutnie nie mona uywa do cicia blach narzdzi powodujcych efekt termiczny (nagy wzrost temperatury), np. szlifierki ktowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany struktury blachy, a take wytapia warstw ochronn, czyli cynk na szerokoci 5-6 mm od linii cicia. Uniemoliwia to samoregeneracj tej warstwy przez co odsonity rdze jest naraony na szybko rozpoczynajcy si proces korozji, jak równie uszkadza powok zewntrzn. Zalecane jest uywanie noyc wibracyjnych i rcznych.


Chodzenie po dachu

Naley tak zorganizowa monta, by jak najmniej chodzi po pokryciu. Jeeli jest to konieczne, naley chodzi po dole fali w obuwiu o mikkich gumowych spodach.

Przy ciciu noycami wibracyjnymi trzeba zwróci uwag by ostre cianki metalu nie wbijay si w podeszwy butów. Moe to spowodowa uszkodzenie powierzchni ochronnej podczas chodzenia po blasze.Zalecane dugoci blach

Nie naley montowa na dachu arkuszy duszych ni 6,50 m przy gruboci blachy 0.5 mm. Zalecenie to jest podyktowane rozszerzalnoci i kurczliwoci materiaów pod wpywem temperatury. Ponadto dusze arkusze sprawiaj due kopoty przy zdejmowaniu ze rodków transportu, przenoszeniu, wciganiu na dach i montau. Poza tym s podatne na znieksztacenia.


Uwagi kocowe

Po zakoczeniu montau pokrycia naley uprztn dach. Nie mona zostawi na powierzchni blachy adnych opików lub wiórków po wierceniu lub ciciu arkuszy. Mog spowodowa one uszkodzenia powoki arkuszy. Naley je sprztn za pomoc mikkiej szczotki. Ewentualne uszkodzenia powoki naley zamalowa oryginaln farb do zaprawek, pamitajc o jej uprzednim odtuszczeniu.

 
TIG na podstawie instrukcji montau firmy
BUDMAT
rysunki: BUDMAT, www.budmat.com.pl

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij