okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Pokrycia ceramiczne


Ciepy dachPrzez dach z wntrza budynku do otoczenia przenika okoo 10 – 25% ciepa. Z tego wzgldu konieczne jest zapewnienie waciwej termoizolacji nie tylko cian i fundamentów, ale te pokrycia dachowego.
Na energooszczdno budynku wpywa wiele czynników. Poczwszy od technologii budowy ciany, a na doskonaleniu parametrów materiaów budowlanych koczc, rozwój budownictwa zmierza w kierunku optymalizacji gospodarowania energi. W zwizku z tym, e najwicej energii (okoo 70%) zuywa si obecnie na ogrzewanie domu, to wanie denie do zminimalizowania strat ciepa jest najwikszym wkadem w oszczdno energii.
Energia w postaci ciepa przenika przez ciany, fundamenty, okna, dach oraz odprowadzana jest z wntrza budynku poprzez wentylacj. Dlatego tak wana jest skuteczna termoizolacja tych wszystkich elementów oraz odzysk ciepa z procesu wentylacyjnego. W przypadku cian, optymalnym rozwizaniem jest budowa w technologii trójwarstwowej, której konstrukcja powinna by oparta na materiaach budowlanych o korzystnych wskanikach przewodzenia ciepa. Podobnie w przypadku dachów – zastosowanie odpowiedniego materiau pokryciowego i izolacyjnego ograniczy jego przenikanie z pomieszcze na zewntrz budynku.

Materiay zatrzymujce ciepo

W przypadku dachu termoizolacja zaley przede wszystkim od dwóch elementów. Pierwszym z nich, majcym najwikszy wpyw na minimalizacj strat ciepa, jest waciwy materia izolacyjny. Ze wzgldu na korzystne parametry techniczne oraz niewielki ciar, najczciej stosowana jest wena mineralna lub wena szklana. Koniecznie naley zwróci uwag na zabezpieczenie warstwy izolacyjnej przed dziaaniem wilgoci – zawilgocona wena nie bdzie spenia swych funkcji. Z tego powodu stosuje si membrany, które nie tylko uniemoliwiaj przedostawanie si wody opadowej pod pokrycie, ale te chroni izolacj przed par wodn pochodzc z wntrza pomieszcze. Kolejnym czynnikiem jest wybór materiau pokryciowego, którego waciwoci take bd przyczynia si do ograniczenia strat ciepa. Korzystnymi parametrami pod tym wzgldem charakteryzuj si wanie dachówki ceramiczne.

 - Ceramiczne materiay budowlane, zarówno te suce do budowy cian, jak te stosowane do ukadania pokrycia dachowego, to gwarancja skutecznej izolacji cieplnej – mówi Krzysztof Omilian z firmy Röben. – Poniewa dachówki ceramiczne nale do grupy materiaów dachowych o masie wikszej ni np. pokrycia z blachy, ich waciwoci termoizolacyjne s równie bardziej korzystne.

Poddasze uytkowe czy nieuytkowe?


Izolacja cieplna dachu powinna by dostosowana do funkcji, jak peni poddasze. W zalenoci od tego, czy jest ono zaadaptowane na przestrze mieszkaln, peni tylko rol strychu lub jest tam pozostawiona przestrze niezagospodarowana, inne s wytyczne odnonie wykonania termoizolacji. - Gdy poddasze jest nieuytkowe, warstw materiau izolacyjnego mona uoy poziomo, zostawiajc powyej zimn stref – mówi Krzysztof Omilian. – Stosuje si wtedy okoo 30 cm izolacji wyoonej na stropach, rezygnujc ju z ocieplania samego dachu. Jeeli poddasze jest uytkowe, to warstw t ukadamy na konstrukcji dachowej.

Aby uzyska optymalne parametry cieplne poddasza, które zostao przystosowane do warunków mieszkalnych, polecanym rozwizaniem jest wykonanie izolacji dwuwarstwowej. Taka konstrukcja ocieplenia obejmuje jedn warstw weny rozmieszczon pomidzy krokwiami, drug natomiast montuje si tu pod nimi. W budownictwie energooszczdnym czna grubo obu warstw powinna wynosi okoo 30 cm. Korzyci pynce z zastosowania dwuwarstwowej izolacji to przede wszystkim minimalizacja mostków termicznych, które mog si tworzy w miejscu drewnianych krokwi. Dodatkowa warstwa weny, której cigo nie jest przedzielona belkami krokwi, dociepla poddasze w tych punktach, gdzie przy ukadzie jednowarstwowym jest tracone ciepo.

Ogrzewa zim, chodzi latem

Rol waciwie wykonanej izolacji cieplnej dachu jest nie tylko zapewnienie jak najmniejszych strat ciepa, ale równie ochrona poddasza przed nadmiernym przegrzewaniem. O ile w okresie jesienno-zimowym zaley nam na tym, eby zminimalizowa przenikanie ciepa na zewntrz, tak w letnie upay dach ma chroni przed zbytnim nagrzewaniem si pomieszcze. Latem soce nagrzewa dach do bardzo wysokich temperatur, co odczuwalne jest take w wewntrz domu. W przypadku poddasza zaadaptowanego do funkcji mieszkalnych, to wanie od panujcej w pomieszczeniu temperatury zaley w duej mierze komfort i dobre samopoczucie jego uytkowników. Tutaj wan rol peni rodzaj zastosowanego materiau pokryciowego.
– Dachówki ceramiczne nagrzewaj si znacznie wolniej ni pokrycia z blachy – dodaje Krzysztof Omilian. – Warto tu jeszcze zwróci uwag na to, e oddziaywanie wysokiej temperatury na dach nie tylko wpywa na klimat w pomieszczeniu, ale moe te osabia konstrukcj wiby dachowej.

Wentylacja – wsparcie izolacji cieplej

Skuteczno izolacji cieplnej uwarunkowana jest prawidowo funkcjonujcym systemem wentylacyjnym. Zasada ta dotyczy zarówno konstrukcji cian, jak te dachu. Zastosowanie weny szklanej lub mineralnej, której waciwoci cieplne mog zosta osabione poprzez dziaanie wilgoci, wymaga uycia materiaów chronicych j przed wod deszczow oraz par wodn pochodzc z pomieszcze. Z tego wzgldu pod warstw weny montuje si foli paraizolacyjn, a nad ni – wysokoparoprzepuszczaln membran dachow. Taki komplementarny ukad, uzupeniony przez rozmieszczone odpowiednio dachówki wentylacyjne oraz wpust powietrza przy okapie i kalenicy, nie tylko zoptymalizuje efektywno izolacji cieplnej, ale te uchroni wib przed zawilgoceniem.Materiay: Röben
Opracowanie: Redakcja

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij