okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Pokrycia ceramiczne


Dach na szstkCeramiczne pokrycia dachowe od wieków ciesz si szacunkiem klientów i uznaniem wykonawców. Niepalne, nienasikliwe, dwikoszczelne, odporne na promieniowanie soneczne i wahania temperatury. Nie wymagajce konserwacji przez cay czas uytkowania. Ich trwao liczona jest w dziesitkach, a nawet setkach lat.

Suszny wybór

Wybór pokrycia to jedna z waniejszych decyzji inwestora. Jako dachu decyduje o trwaoci budynku, ksztatuje jego estetyk. Dach ceramiczny poddaje si ruchom wywoanym zmianami temperatury, nie przenoszc napre na konstrukcj pokrycia. Gwarantuje to dugowieczno caego budynku. Ceramiczne pokrycia nale do najpikniejszych. Decyzja o zastosowaniu szlachetnego pokrycia ceramicznego obwarowana jest kilkoma warunkami. Najwaniejszymi s: waciwa nono konstrukcji dachowej i dostosowanie typu dachówki do nachylenia poaci. Jeden metr kwadratowy dachu moe way od ok. 37 kg do osiemdziesiciu kilogramów (inne pokrycia dachowe), dlatego wymagaj odpowiedniej konstrukcji nonej.

Dachówki ukadane s na atach mocowanych prostopadle do krokwi. Drug spraw jest nachylenie poaci. Dachówki mocowane na atach przy pomocy specjalnie wyprofilowanych zaczepów (tzw. zamków) ukadane s bez uycia zaprawy. Zachodzce na siebie fragmenty poszczególnych dachówek, dociskane pod wasnym ciarem, zapewniaj sobie wzajemn szczelno. Im mniejszy spadek dachu, tym trudniej jest j utrzyma. Dlatego kady model dachówki wyznaczony ma minimalny kt pochylenia poaci, powyej którego dachówka powinna zachowa szczelno.

Co pod spód

Dawniej przed uoeniem dachu stosowano tzw. deskowanie, a czsto równie zakadano izolacj z materiaów bitumicznych (papa). Nowoczesne rozwizania preferuj zaoenie tzw. wstpnego krycia. Ten typ podoa spenia rol dodatkowej izolacji przeciwwodnej i wiatrowej, a take zapewnia warunki waciwej wentylacji dachu. Bezporednio na krokwiach ukadana jest folia paroprzepuszczalna zbrojona, a dopiero na niej aty. Zapewnia to odpowiedni izolacj i wentylacj dachu, chroni wntrze przed wiatrem. Jego silne uderzenia mog nawia py nieny pod dachówk. Z powodu rónicy temperatur pojawiaj si tam skropliny. Gównym zadaniem membran jest odprowadzenie caej wilgoci do rynny.

Oszczdnoci i moliwoci

O rozstawie elementów rusztu (at), a tym samym o koszcie dachu, decyduje rodzaj i wielko dachówek. Dlatego klienci z coraz wiksz uwag przygldaj si dachówkom o zwikszonych wymiarach.

Renomowani producenci dachówek, oprócz produktu podstawowego, dostarczaj klientom kompletne rozwizania systemowe, które uatwiaj ukadanie dachu, a take (np. ozdobne gsiory i gotowe elementy dekoracyjne) nadaj mu niepowtarzaln estetyk. W tym przypadku komplet akcesoriów do wykonania dachu obejmuje m.in.: listwy, klamry uszczelniajce, dachówki krawdziowe, wentylacyjne, poówkowe, kominki wentylacyjne, dachówki antenowe.

Dobre rady

Renomowani producenci proponuj przyszym uytkownikom konkretne i sprawdzone rozwizania. Klientom gwarantuj one dugoletnie i bezproblemowe ycie pod dachem wasnych domów. Wród takich pomysów jest na przykad klamrowanie po skosie co trzeciej dachówki. Tak przygotowany dach jest w stanie przetrzyma ekstremalne warunki pogodowe i silne wiatry, jakie wystpuj w górach lub nad morzem.

Poniewa najsilniejsze siy ssce wywoane przez wiatr wystpuj na krawdziach poaci, a tam dachówki brzegowe mocowane s bezporednio do wiby dachowej za pomoc wkrtów. Nierzadko zdarza si, e dekarze zupenie rezygnuj ze stosowania klamr na pozostaej czci poaci. Takie postpowanie jest oczywistym bdem.

Ostatnio take równie w Polsce mamy coraz czciej do czynienia z rónymi anomaliami pogodowymi, a zatem nie warto o tym zapomina. Zalecenie mona tratowa jako porady dla wykonawców dachu i uytkowników domów. S one bardzo wane mimo, e w aden sposób nie wpywaj na warunki gwarancji. Ta bowiem dotyczy samego produktu, jego cech i wytrzymaoci – a nie gotowego dachu.

Niezalenie od wymiarów dachówki z jakiej zosta uoony, dach pokryty dachówkami zakadkowymi wyglda jak jednolita, regularna powierzchnia. Przy uyciu dachówek o wikszych wymiarach moliwe s do osignicia nastpujce oszczdnoci (mniej drewna na wib dachow, szybsza i sprawniejsza praca). Kada z nich da si oczywicie przeliczy na pienidze. A taka propozycja na pewno warta jest rozwaenia.

ródo: Roben
Opracowanie: Redakcja   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij