okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
PREZENTACJE
Pokrycia ceramiczne


nieg na dachuBiay, byszczcy w socu puch stanowi malowniczy widok, ale jego obecno na poaci moe by powanym zagroeniem. Przed zbliajc si zim warto sprawdzi, czy zrobilimy wszystko, by zadba o trwao dachu i bezpieczestwo ludzi

Odpowiednie zabezpieczenie dachu przed negatywnymi skutkami opadów niegu wymaga szeregu czynnoci na rónych etapach wznoszenia i uytkowania domu. Dobierajc projekt oraz podczas budowy, trzeba pamita o uwzgldnieniu oson przeciwniegowych takich jak potki czy bale oraz niegoapy. W trakcie eksploatacji powinno si robi regularne przegldy, by mie pewno, e dach przed zim jest w dobrym stanie. Gdy na poaci pojawi si duo biaego puchu, nie wolno zapomnie o odnieaniu. Zastosowanie wymienionych rodków to gwarancja, e nawet przy znacznych opadach niegu dach pozostanie bezpieczny dla mieszkaców domu oraz osób przechodzcych w jego pobliu, a pokrycie nie ulegnie zniszczeniu.

Dach stromy zim

Sposób przygotowania dachu do zimy zaley w duej mierze od jego ksztatu. W przypadku dachów stromych jednym z najpowaniejszych problemów jest brak kontroli nad mas niegu, zsuwajc si z mocno nachylonej poaci. Naprzemienne opady deszczu oraz niegu, czsta zmiana temperatury otoczenia, a w efekcie rozpuszczanie si spodniej warstwy niegu i ponowne jej zamarzanie powoduj, e pokrywa nieno-lodowa nabiera bardzo duej wagi. Jej spadanie poza poa stanowi powane zagroenie nie tylko dla przechodzcych w pobliu osób - osuwajcy si w duej masie nieg moe równie uszkadza znajdujce si pod krawdzi dachu samochody, a take rynny i inne elementy dachu, które znajd si na jego drodze, takie jak kominki odpowietrzajce. Z tego wzgldu na dachach stromych powinno si stosowa przede wszystkim dwa rodzaje zabezpiecze przeciwnienych: potki i drewniane bale, montowane przy dolnej krawdzi dachu, które zatrzymaj zsuwajcy si z poaci biay puch, oraz rozmieszczone na caej poaci niegoapy, chronice przed naporem niegu inne elementy dachu, a tym samym dbajce o jego trwao.

Potki przeciwniegowe

Osony montowane przy brzegu dachu, zatrzymujce nieg zsuwajcy si z poaci, to przede wszystkim potki przeciwniegowe oraz drewniane bale. Potki wykonywane s najczciej ze stali lub aluminium. Ich powierzchnie mog by pokryte odpowiednimi powokami poliestrowymi, co umoliwia dopasowanie do koloru pokrycia. Najczciej widoczne s na budynkach uytecznoci publicznej lub innych, znajdujcych si w pobliu ruchliwych ulic i chodników. Jeli projekt nie zakada ich zastosowania, warto skonsultowa z dekarzem dodanie tego elementu. Instalacja potków jest moliwa równie na gotowym dachu. Montuje si je poprzez przykrcenie do aty, wic jeli pokrycie jest ju uoone, trzeba cign fragment w miejscu mocowania potków. Naley w tym celu podway i zaklinowa dachówk po lewej stronie oraz dachówk w rzdzie powyej. Jeli w tym miejscu dachówka bya klamrowana, trzeba jeszcze zdj klamr przed wyjciem dachówki zasaniajcej at. Poniewa dachówki nie mog w peni wróci do swojej poprzedniej pozycji, bo dodany zostanie dodatkowy element w postaci wspornika, najprawdopodobniej trzeba bdzie zdemontowane dachówki przyci albo np. przyszlifowa zamki. Rozstaw elementów zaley od ksztatu dachu i stopnia jego nachylenia. Najczciej umieszcza si je w drugim rzdzie dachówek liczc od okapu. Daje to gwarancj, e napierajcy nieg nie spowoduje ugicia krokwi wystajcych poza podstaw dachu. - Przy dachach o nachyleniu wikszym ni 40° i dugoci krokwi powyej 6 m naley, w celu uniknicia uszkodzenia potka, zamontowa dwa lub nawet wicej rzdów tych elementów – radzi Krzysztof Omilian, ekspert z firmy Röben.

Ochrona przed niegiem na poaci


Zsuwajcy si po poaci nieg moe równie uszkadza elementy pokrycia dachu, które znajd si na jego drodze. Dlatego uzupenieniem oson przeciwnienych montowanych przy okapie s akcesoria rozmieszczane na caej poaci, takie jak niegoapy. Ich zadaniem jest zatrzymanie lub przynajmniej rozdzielenie zsuwajcej si masy nienej na mniejsze czci. Umiejscowienie niegoapów jest zwizane z lokalizacj innych elementów dachowych. Przykadowo, aby zagwarantowa skuteczn ochron kominkom odpowietrzajcym, naley umieci niegoapy bezporednio nad nimi. Decyzj o montau niegoapów powinno si podj przed ukadaniem dachówek na dachu, poniewa konieczne bdzie przybicie dodatkowej aty.

Przegldy


Kontrola stanu technicznego dachu jest wana nie tylko w okolicach sezonu zimowego. Dach powinien by poddawany regularnym przegldom minimum co 2-3 lata. Czasem na pozór drobna usterka moe by przyczyn powanego problemu, a wtedy nieunikniony stanie si kosztowny remont. Dach po przegldzie, na którym zamontowane s osony przeciwniegowe przy okapie, a na poaci zastosowane niegoapy, jest gotowy na pocztek nienej zimy. To jednak nie koniec walki z biaym zagroeniem. Jeli dach pokryje gruba warstwa niegu, trzeba go usun.

Kiedy odniea?

Kilka centymetrów niegu na poaci nie stanowi zagroenia. Jeli jednak zbierze si znaczna jego ilo, kady dach naley odniey. Szczególnie wane jest usuwanie niegu z dachów paskich. Zaniedbania w tej kwestii mog prowadzi do tragicznych w skutkach katastrof budowlanych, co niestety miao miejsce w poprzednich latach. Odnieanie powinno si zleci wyspecjalizowanej ekipie, która fachowo pozbdzie si warstwy nieno-lodowej. Nie mona powierza tego zadania przypadkowym osobom, poniewa chwila nieuwagi moe doprowadzi do uszkodzenia elementów konstrukcji dachu. Warto podkreli, e odnieanie dachu to nie kwestia dobrej woli - zgodnie z ustaw Prawo budowlane, w okresie zimowym zarzdcy nieruchomoci i przedsibiorcy musz usuwa nadmiar niegu z dachu. Za niedopenienie tego obowizku grozi grzywna, kara ograniczenia, a nawet pozbawienia wolnoci.

Materiay: Röben
Opracowanie: Redakcja

   

PARTNERZY

|   O nas   |   Reklama   |   Braas   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum   |   Dachoferta   |
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm dekarskich   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij